ÚČETNICTVÍ PRO ŽIVNOSTNÍKY I FIRMY

Vedení účetnictví v náhradním plnění? Ano! MYJÓMI družstvo invalidů nabízí v náhradním plnění vedení účetnictví a s ním spojené vše, co k bezproblémovému chodu vašeho podnikání potřebujete. Vzhledem k faktu, že naše družstvo má více jak 250 zaměstnanců (2018), známe aktuální legislativní požadavky, neboť se jimi musíme každodenně zabývat. Naši pracovníci z řad OZP mají náležité vzdělání v oblasti účetnictví a jsou pravidelně proškolováni. Samozřejmostí je i pravidelný report všech účetních úkonů dle vašich požadavků.

CO VÁM MŮŽEME POSKYTNOUT

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Při vedení účetnictví se postaráme o rychlé a správné zaúčtování všech dokladů.
Sledujeme kalendář a v čas vám připomeneme termíny pro splnění vašich daňových povinností.
V termínu zpracujeme řádnou (i mimořádnou) účetní závěrku, ať už ji zpracováváte za kalendářní nebo hospodářský rok.
Zpracujeme a vyplníme všechny druhy daňových přiznání (DPH, silniční daň, daň z příjmu FO či PO atd.).
Zpracujeme a vyplníme za vás (měsíční, čtvrtletní, roční) výkazy pro statistický úřad.
Připravíme podklady pro žádost o bankovní úvěr, finanční leasing, postoupení pohledávek atd.

MZDY A PERSONALISTIKA
Naši pracovníci zajistí veškerou potřebnou administrativu spojenou s vašimi zaměstnanci.
Zpracujeme mzdy a také měsíční přehledy pro ČSSZ a ZP, evidenční listy důchodového zabezpečení.
Postaráme se o přihlášení a odhlášení zaměstnanců.
Provedeme roční zúčtovaní daní.
Vystavíme potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení pro ostatní úřady, zápočtové listy.

DAŇOVÁ EVIDENCE
V případě, kdy vedete daňovou evidenci připravíme korektní přehledy příjmů a výdajů, přehledy o majetku, pohledávek a závazcích.
Spočítáme daňovou povinnost.
V čas připomeneme plnění závazků z “daňového kalendáře”.

U nabízených služeb vše pravidelně a dle vašich požadavků předkládáme a konzultujeme.

“MÁ DÁTI – DAL, máme v malíčku.”
Kontaktujte nás…