JSME SOCIÁLNÍ PODNIK
naplňujeme principy sociálního podnikání

Sociální princip

Jmenujeme se MYJÓMI družstvo invalidů. Jak už sám název napovídá, primárně se zaměřujeme na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Status OZP nebo OZZ u nás má standardně okolo 90 % zaměstnanců. Pracovní uplatnění u nás nacházejí lidé s tělesným, smyslovým, mentálním i kombinovaným postižením a osoby s duševním onemocněním. Pracovní pozice, výše úvazků, náplň práce a konkrétní pracovní postupy jsme schopni upravit dle jednotlivých speciálních potřeb každého z nich v souladu s jejich zdravotním stavem.

Není nám lhostejná kvalita života našich zaměstnanců, každý může přijít požádat o radu ve své svízelné životní situaci. V řadě případů jsme schopni poradit sami. Abychom mohli pomoci řešit i komplikovanější situace, máme navázanou spolupráci s organizacemi poskytujícími sociální rehabilitaci, konkrétně Agapo o. p. s. v Brně a TaxiS sociální rehabilitace zřízenou pod Oblastní charitou v Třebíči, kteří našim zaměstnancům v případě potřeby poskytují osobní asistenci na pracovišti nebo psychosociální poradenství a podporu dle individuální potřeby každého jednotlivce.

Ekonomický princip

Minimálně 51 % našeho zisku investujeme do rozvoje podniku. V roce 2018 jsme měli 285 zaměstnanců, z nich 265 se zdravotním postižením. Protože vytváříme nová pracovní místa, máme již přes 400 zaměstnanců, z toho zdravotní postižení má cca 95 %.

Enviromentální princip

V rámci možností se snažíme hledět na životní prostředí. Třídění odpadů je u nás běžné. Věnujeme se i recyklaci v rámci našich možností. Na šicí dílně umí naše švadlenky vytvářet zajímavé výrobky z vyřazených riflí, jednou z našich pracovních činností je i čištění plastových automobilových součástek od kovových komponentů a jejich kontrola. Cílem této činnosti je vrátit maximum plastových i kovových komponentů zpět do výroby a snížit množství odpadu z autovýroby.

Místní princip

Většinu našich zaměstnanců tvoří místní obyvatelé. Účastníme se místních akcí, například trhů a jarmarků.