Principy, na kterých si zakládáme

Jsme družstvo invalidů, které stojí na pevných základech čtyř principů. Níže jsme je pro vás sepsali a věříme, že vám budou dávat smysl tak jako nám.

Sociální princip

Jak už náš popis napovídá, zaměřujeme se primárně na zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Status OZP nebo OZZ u nás má standardně více než 90 % procent zaměstnanců. Pracovní uplatnění tak díky nám nachází lidé s tělesným, smyslovým, mentálním i kombinovaným znevýhodněním a osoby s duševním onemocněním.

Pracovní pozice, výše úvazků, náplň práce a konkrétní pracovní postupy
jsme schopni upravit podle jednotlivých speciálních potřeb každého z nich v souladu s jejich zdravotním stavem.

Kvalita života našich zaměstnanců nám samozřejmě není lhostejná – každý může přijít a požádat o radu ve své životní situaci. V řadě případů jsme schopni poradit sami, v případě komplikovanějších situací spolupracujeme s organizacemi poskytujícími sociální rehabilitaci, osobní asistenci a poradenství dle individuální potřeby.

K péči o naše zaměstnance velice přispívá náš interní zpravodaj, který vychází každé dva a půl měsíce a jehož prostřednictvím se mohou zaměstnanci seznámit také s různými interními změnami či sociálně právní problematikou.

Navíc zohledňujeme čtenáře s lehkým zrakovým postižením, a proto je ve zpravodaji použito větší písmo. Zaměstnanci se taktéž zapojují do rozhodování o dalším směřování podniku, a to například prostřednictvím interního průzkumu ve firmě (už několikátým rokem spolupracujeme s externí firmou KAPSI).

Zaměstnanci si tak kupříkladu sami volili název firemního zpravodaje či motto ‚Jsme neobyčejní‘, zapojují se do tvorby časopisu prostřednictvím rozhovorů, soutěží, okének z jednotlivých dílen a účastní se také na přípravě výhledu firmy do roku 2025.

Ekonomický princip

Jelikož nám záleží na neustálém rozvoji a zlepšování podmínek pro naše zaměstnance, minimálně 51 % zisku investujeme do rozvoje podniku. Tržby z prodeje výrobků nebo služeb přitom tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů firmy.

V roce 2018 jsme měli 285 zaměstnanců, z nichž 265 mělo nějaký typ zdravotního postižení. Protože průběžně vytváříme nová pracovní místa, na konci roku 2020 jsme už zaměstnávali 450 lidí na celkem osmi místech ve čtyřech krajích České republiky.

Manažerské řízení našeho podniku je nezávislé na externím vlastníkovi. Agentury, OSVČ či další subjekty u nás fungují výhradně jako „pomocná ruka“ při některých složitějších projektech. To se týká i konzultantů zabývajících se strategiemi obchodu či řízení firmy.

Princip životního prostředí

V rámci možností se snažíme nezatěžovat životní prostředí. Jednou z našich pracovních činností je i čištění plastových automobilových součástek od kovových komponentů a jejich kontrola. Cílem je vrátit maximum plastových a kovových částí do výroby a snížit množství odpadu.

Kromě klasického separování odpadů je u nás trendem dávat vysloužilým věcem novou šanci. Naše švadlenky proto vytvářejí zajímavé výrobky třeba z i vyřazených riflí a zužitkovávají zbytky látek na malé originální kolekce. K ekologii přispívá také náš produkt v podobě opakovaně použitelných betelných šátků s nanofiltrem, které jsou alternativou k jednorázovým rouškám či respirátorům. Zásady šetrného podnikání uplatňujeme rovněž v pletací dílně.

Ponožky druhé jakosti putují například do SOS dětských vesniček nebo klientům domovů a jiných pobytových zařízení. Děti v mateřských školkách zase uplatňují svoji fantazii při hrách s cívkami od nití a přízí z našich dílen.

Stranou ohleduplnějšího přístupu k životnímu prostředí nezůstávají ani obaly – původní zachovalé krabice, které nám zbývají při balicích činnostech, zbavíme polepů a nabízíme dál jiným firmám, případně je využijeme v našem e-shopu.

Zbytečně neplýtvat zdroji se snaží rovněž zaměstnanci v kancelářích. Kupříkladu využitím šanonů či nepoškozeného nábytku od společností, které zanikly či obměňují interiéry. Ve firmě postupně zavádíme úspornější LED svítidla, v plánu je taktéž využití tepelného čerpadla a solárních panelů. Jak vidíte, na prostředí nám zkrátka záleží.

Místní princip

Většinu našich zaměstnanců tvoří obyvatelé z míst, kde se nachází naše pobočka. Účastníme se zároveň místních akcí – různých trhů a jarmarků. Snažíme se také spolupracovat s lokálními subjekty, jako jsou školy, krajské a obecní samosprávy, domovy poskytující sociální služby, nemocnice či média. Snažíme se, aby se naše společnost zapsala do povědomí obyvatel regionu.

Součástí místního principu je také podpora lokálních podnikatelů při nákupech materiálu pro výrobu v šicích a pletacích dílnách. Současně tím podporujeme životní prostředí s ohledem na menší množství ujetých kilometrů při cestách za dodavateli.

Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku

Napište nám, co přesně sháníte a ozveme se vám s nabídkou na míru.