Originální ponožky z brněnské pletací dílny jsou nyní díky spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti k mání na e-shopu Nákup na Dobro www.nakupnadobro.cz. Právě tam je možné prodávat zajímavé produkty vzniklé v souladu se zásadami udržitelnosti, které udělají nejenom radost obdarovanému a podpoří udržitelnost, ale jejich nákup pomůže řadě českých firem, podnikatelů, sociálních podniků, chráněných dílen či dobročinných projektů neziskových organizací. Další informace o Nákupu na Dobro najdete také v prosincovém čísle zpravodaje Život v MYJÓMI https://myjomi.cz/zpravodaj/.

Vzhledově zajímavé a kvalitní ponožky z MYJÓMI různých vzorů a barev respektují požadavek výrobku podporujícího zásady udržitelnosti, stejně jako i družstvo splňuje některé primární Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativou společenské odpovědnosti a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v České republice. Její vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala běžnou součástí podnikání i fungování každé organizace. Propojuje firmy, veřejný i neziskový sektor a vzdělávací instituce a aktuálně sdružuje na čtyři stovky různých subjektů, přičemž MYJÓMI je jedním z nich. Asociace od roku 2017 taktéž udílí prestižní Ceny SDGs, ocenění za naplňování globálních cílů OSN.