A při této příležitosti jsme se rozhodli ohlédnout za tím, co jsme za tu dobu všechno prožili.

Rok 2014
Dne 31. března se oficiálně zrodilo MYJÓMI se záměrem provozovat ruční automyčku (Křižíkova 72a), ve které budou pracovat lidé s hendikepem. U toho ale nezůstalo. Ještě téhož roku vznikla první kompletační dílna v Brně.

Rok 2015
Touha umožnit pracovní zařazení i lidem na vozíku dala vzniknout provozovně Kociánka. Od roku 2019 je tato provozovna přesunuta na adresu Špitálka 23. Vyčlenili jsme speciální dílničku pro spolupráci s HAKR car accesssories a stali se členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR. Rovněž jsme začali čerpat inspiraci v Podnikatelském klubu Smart Network.

Rok 2016
Projekt chráněného pracoviště ve Svitavách rozšířil okruh potenciálních zaměstnanců o osoby s mentálním postižením a s poruchou autistického spektra. Ve stejném roce byly otevřeny první dvě šicí dílny – nejprve v Brně a krátce poté i v Břeclavi.

Rok 2017
Sídlo firmy spolu s celým brněnským provozem (kromě myčky) se přesunulo na novou adresu Špitálka 23, kde sídlíme dodnes. Dále vznikla šicí dílna v Třebíči.

Rok 2018
MYJÓMI expandovalo až do Chocně (šicí dílna) a Miroslavi (kompletace). Vznikla druhá brněnská provozovna na Cejlu a kompletační dílna v Třebíči. Koncem roku se rozběhl projekt MYJÓMI ponožky, sociální podnik, který spolufinancuje Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost. Provozovna sídlí na adrese Špitálka 23 v Brně.

Rok 2019
Ve vedení firmy zůstává Petr Horký sám. Rozvoj podniku se zaměřil na úspěšný rozjezd pletací dílny. Vznikly například ponožky pro SvětluškuNadační fond Českého rozhlasu, designové ponožky Rajky a spousta dalších zajímavých zakázek včetně několika autorských návrhů. Dostali jsme se do aktualizovaného Adresáře sociálních podniků Ministerstva práce a sociálních věcí.

Co dalšího jsme stihli za těch uplynulých 6 let?
Rozrostli jsme se do velkého sociálního podniku, ve kterém pracuje již více než 400 osob se zdravotním postižením včetně těžkých a kombinovaných hendikepů. Ve snaze umožnit svým zaměstnancům s postižením co nejvyšší kvalitu života jsme navázali spolupráci s poskytovateli sociální rehabilitace Agapo v Brně a Taxis sociální rehabilitace v Třebíči. Mezi naše partnery patří i Nadační fond Revenium. Kromě občanů, kteří žijí samostatně nebo v rodinách, u nás pracují i lidé žijící v těchto domovech pro osoby se zdravotním postižením: Centrum sociálních služeb Kociánka, p. o. (Brno), Domov na rozcestí, p. o. (Svitavy), Domov pro OZP Zámek Břežany, p. o., Domov pro OZP Srdce v domě, p. o. (Klentnice), Domov u studánky, p. o. (Anenská Studánka, u Lanškrouna), Domov pro OZP Domov u lesa Tavíkovice, p. o., Domov pro OZP Zámeček Střelice, p. o. a Sociální služby Šebetov, p. o. Dvakrát ročně pořádáme pro své zaměstnance odpočinkové akce, na kterých mohou navázat přátelství s lidmi pracujícími na různých provozovnách: Sportovní den v červnu a Vánoční večírek v prosinci. Účastníme se místních jarmarků, trhů a dalších místních aktivit. Ukazujeme v praxi, že hendikep nemusí být překážkou, ale výzvou k překonávání bariér.

Co nám přinese rok 2020?
Letošní rok je teprve na samém počátku. Už nyní Vám ale prozradíme, že se můžete těšit například na e-shopy s výrobky z pletací a šicí dílny. Do dalšího roku přejeme MYJÓMI hodně spokojených zaměstnanců, zajímavé zakázky a radost lidí, pro které je MYJÓMI druhým domovem.