>Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů 2018-03-29T18:43:36+00:00

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzením a odesláním kontaktního formuláře spolu s obsaženými údaji a přílohami výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním mých poskytnutých osobních údaju a jejich zařazením do databáze uživatelů společnosti Myjómi, družstvo invalidů, jakož i s tím, že takto poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám na základě uzavřené smlouvy s těmito třetími osobami v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých údajů v platném znění.